Styrelse
och
funktionärer

Träningstips

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 
Ingen klubb är så stark att den klarar sig utan veteraner.

Veteraner som ställer upp som instruktörer, funktionärer och på arbetsdagar för att göra nåt bra ännu bättre.

Veteraner som när andan faller på tävlar internt eller utanför klubben för att visa upp vad de kan ... och testa sig mot duktiga motståndare.

Veteraner som känner att de kan tillföra något, eller ändra det som behövs till det bättre, och som därför ställer upp i styrelsen när andra så önskar.

Välkommen till

Kristinehamns Pistolklubb   

RESULTAT
2017-12-27
Gert Hedström 245 p
Rolf Svensson 245 p
Miguel Gil 244 p
Lars Werner 243 p
Stellan Andersson 238 p
K-A Rudmalm 169 p
 
2017-12-20
Lars Werner 246 p
Miguel Gil 238 p
Ture Johansson 211 p
Börje Millberg 194 p
K-A Rudmalm 166 p
 
2017-12-13
Lars Werner 269 p
Miguel Gil 237 p
Roland Tunér 232 p
Ture Johansson 216 p
Rolf Svensson 214 p
Stellan Andersson 172 p

2017-12-12
Lars Werner 246
Börje Millberg 197 p

2017-12-10
Roland Tunér 236 p
Lars Werner 231 p
Börje Millberg 187 p

2017-12-06
Lars Werner 250 p
Roland Tunér 237 p
Gert Hedström 226 p
Calin Toma 224 p
Rolf Svensson 217 p
Stellan Andersson 212 p
K-A Rudmalm 206 p
Börje Millberg 185 p
Börje Uveborg 112 p

2017-12-03
Roland Tunér 248 p
Rolf Svensson 242 p
Börje Millberg 232 p
Lars Werner 232 p
Stellan Andersson 224 p

2017-11-17
Börje Millberg 235 p
Roland Tunér 234 p
Miguel Gil 231 p
Calin Toma 229 p
Rolf Svensson 223 p
Gert Hedström 222 p
Stellan Andersson 196 p

2017-11-22
Calin Toma 247 p
Gert Hedström 241 p
Miguel Gil 236 p
Roland Tunér 236 p
Rolf Svensson 216 p

2017-11-19
Gert Hedström 242 p
Roland Tunér 239 p
Rolf Svensson 238 p
Anders Gustafsson 230 p
Stellan Andersson 229 p
Börje Millberg 165 p

2017-11-15
Gert Hedström 256 p
Calin Toma 244 p
Rolf Svensson 234 p
Roland Tunér 233 p
Anders Gustafsson 232 p
Börje Millberg 157 p
Börje Uveborg 133 p

2017-11-12
Anders Gustafsson 251 p
Rolf Svensson 238 p
Stellan Andersson 229 p
Roland Tunér 220 p
Börje Millberg 189 p

2017-11-08
Calin Toma 246 p
Gert Hedström 241 p
Stellan Andersson 241 p
Ture Johansson 235 p
Rolf Svensson 23 p
Roland Tunér 221 p
Miguel Gil 205 p
Börje Millberg 200 p
Börje Uveborg 139 p
K-A Rudmalm 153 p

2017-11-05
Roland Tunér 249 p
Anders Gustafsson 225 p
Rolf Svensson 216 p
Stellan Andersson 206 p

2017-11-01
Roland Tunér 239 p
Ture Johansson 236 p
Rolf Svensson 231 p
Gert Hedström 231 p
Stellan Andersson 214 p
Anders Gustafsson 209 p
K-A Rudmalm 198 p
Börje Millberg 192 p
Börje Uveborg 177 p

2017-10-25
Lars Werner 249 p
MiguelGil 246 p
Anders Gustafsson 240 p
Stellan Andersson 236 p
Ture Johansson 227 p
Roland Tunér 214 p
Rolf Svensson 209 p
Gert Hedström 207 p
Börje Millberg 193 p
Börje Uveborg 168 p
K-A Rudmalm 167 p

2017-10-22
Roland Tunér 251 p
Lars Werner 238 p
Anders Gustafsson 226 p
Rolf Svensson 208 p
Börje Millberg 199 p
Stellan Andersson 192 p
Börje Uveborg 168 p

2017-10-18
Lars Werner 258 p
Miguel Gil 253 p
Ture Johansson 250 p
Anders Gustafsson 240 p
Leif Johansson 238 p
Gert Hedström 27 p
Roland Tunér 220 p
Rolf Svensson 198 p
Stellan Andersson 187 p
Börje Millberg 181 p
K-A Rudmalm 173 p
Börje Uveborg 126 p
(Pontus Nilsson)

2017-10-15
Lars Werner 263 p
Stellan Andersson 225 p
Rolf Svensson 200 p
Börje Millberg 168 p
Börje Uveborg 161 p

2017-10-13
Lars Werner 260 p
Miguel Gil 259 p
Rolf Svensson 235 p
Gert Hedström 220 p
Anders Gustafsson 198 p
K_A Rudmalm 198 p
Stellan Andersson 175 p
Börje Millberg 146 p
Börje Uveborg 140 p

2017-10-08
Lars Werner 244 p
Börje Millberg 226 p
Stellan Andersson 205 p
Rolf Svensson 172 p
Börje Uveborg 145 p

2017-10-04
Ture Johansson 243 p
Miguel Gil 232 p
Gert Hedström 229 p
Roland Tunér 228 p
Rolf Svensson 223 p
Leif Johansson 217 p
Anders Gustafsson 214 p
Börje Millberg 198 p
Börje Uveborg 155 p
K-A Rudmalm 150 p
(Pontus Nilsson 247 p)

2017-10-01
Lars Werner 236p
Roland Tunér 234p
Rolf Svensson 194p
Anders Gustafsson 187p
Stellan Andersson 169p
Börje Uveborg 156p

2017-09-27
Lars Werner 256p
Roland Tunér 243p
Stellan Andersson 235p
Gert Hedström 234p
Anders Gustafsson 231p
Rolf Svensson 227p
Leif Johansson 223p
Börje Uveborg 163p
Karl-Arne Rudmalm 146p
(Miguel Gil 257p Magnum)

2017-09-20
Miguel Gil 264p
Lars Werner 245p
Rolf Svensson 244p
Anders Gustafsson 231p
Roland Tunér 230p
Leif Johansson 223p
Gert Hedström 211p
Karl-Arne Rudmalm 163p
Stellan Andersson 152p
Börje Uveborg 147p

2017-09-17
Ture Johansson 254p
Roland Tunér 243p
Gert Hedström 242p
Rolf Svensson 241p
Stellan Andersson 200p

2017-09-10
Roland Tunér 240p
Ture Johansson 237p
Rolf Svensson 230p
Stellan Andersson 200p
Anders Gustafsson 197p

2017-09-08
Stellan Andersson 225p
Rolf Svensson 208p

2017-09-06
Lars Werner 250p
Miguel Gil 244p
Rolf Svensson 236p
Roland Tunér 233p
Gert Hedström 217p
Karl-Arne Rudmalm 185p
Stellan Andersson 170p
Börje Uveborg 109p

2017-09-03
Rolf Svensson 220p
Roland Tunér 219p
Stellan Andersson 213p

2017-08-30
Lars Werner 261p
Miguel Gil 243p
Calin Toma 241p
Anders Gustafsson 226p
Rolf Svensson 221p
Roland Tunér 205p
Gert Hedström 197p
Karl-Arne Rudmalm 193p
Börje Uveborg 176p
Stellan Andersson 124p

2017-08-23
1. Lars Werner              263p
2. Calin Toma                262p  
3. Roland Tunér            237p
4. Miguel Gil                  235p  
5. Rolf Svensson           232p
6. Leif Jihansson          229p  
7. Karl-Arne Rudman    211p  
8. Gert Hedström          195p  
9. Stellan Andersson    194p
 

2017-08-16
Lars Werner 257p
Börje Millberg 245p
Miguel Gil 244p
Leif Johansson 234p
Rolf Svensson 228p
Gert Hedström 214p
Stellan Andersson 195p
K_A Rudmalm 184p
Börje Uveborg 146p

2017-08-13
Lars Werner 261p
Anders Gustafsson 240p
Stellan Andersson 220p
Roland Tunér 219p
Börje Millberg 209p
Rolf Svensson 201p

2017-08-02
Rolf Svensson 234p
Leif Johansson 223p
Stellan Andersson 209p
Karl-Arne Rudmalm 205p
Roland Tunér 195p

2017-07-26
Anders Gustafsson 237p
Börje Millberg 235p
Gert Hedström 231p
Leif Johansson 228p
Roland Tunér 224p
Stellan Andersson 221p
K- A Rudmalm 217p
F. Rudmalm 209p

2017-07-23
Rolf Svensson 238p
Lars Werner 237p
Roland Tunér 213p
Stellan Andersson 158p

2017-07-19
Miguel Gil 246 p
Rolf Svensson 233 p
Roland Tunér 213 p
Börje Millberg 209 p
Stellan Andersson 193 p
Anders Gustafsson 189 p
K-A Rudmalm 165 p

2017-07-16
Rolf Svensson 237 p
Börje Millberg 221 p
Lars Werner 219 p
Stellan Andersson 179 p

2017-07-12
Calin Toma 246 p
Leif Johansson 235 p
Rolf Svensson 230 p
Börje Millberg 230 p
Roland Tunér 227 p
Gert Hedström 212 p
Stellan Andersson 183 p

2017-07-11
Calin Toma 147 p
Miguel Gil 233 p
Börje Millberg 233 p
Anders Gustafsson 231 p
Gert Hedström 227 p
Lars Werner 225 p
Leif Johansson 222 p
Rolf Svensson 222 p
Roland Tunér 213 p
K_A Rudmalm 157 p
Stellan Andersson 136 p

2017-07-09
Rolf Svensson 226p
Miguel Gil 235p
Stellan Andersson 172p

2017-07-02
Rolf Svensson 244 p
Börje Millberg 227 p
Stellan Andersson 223 p
Roland Tunér 222 p
Lars werner 211 p

2017-06-28
Calin Toma 264 p
Leif Johansson 145 p
Gert Hedström 239 p
Börje Millberg 235 p
Stellan Andersson 217 p
Rolan Tunér 212 p
Rolf Svensson 212 p
K-A Rudmalm 164 p

2017-06-21
Calin Toma 258 p
Börje Millberg 233 p
Lars Werner 230 p
Ture Johansson 228 p
Roland Tunér 228 p
Anders Gustafsson 226 p
Miguel Gil 208 p
Rolf Svensson 203 p
Stellan Andersson 137 p
K-A Rudmalm 125 p

2017-06-14
Cali Toma 253 p
Leif Johansson 247 p
Börje Millberg 234 p
Lars Werner 232 p
Roland Tunér 224 p
Miguel Gil 222 p
Stellan Andersson 148 p

2017-06-11
Rolf Svensson 231 p
Lars Werner 230 p
Roland Tunér 224 p
Stellan Andersson 222 p
Börje Millberg 145 p

2017-06-04
Rolf Svensson 239 p
Börje Millberg 231 p
Roland Tunér 231 p
Stellan Andersson 228 p

2017-05-31
Lars Werner 264 p
Leif Johansson 232 p
Calin Toma 225 p
Rolf Svensson 223 p
Roland Tunér 209 p
Anders Gustafsson 206 p
Ture Johansson 204 p
Gert Hedström 203 p
Stellan Andersson 201 p
K.A Rudmalm 256 p

2017-05-21
Stellan Andersson 241 p
Gert Hedström 235 p
Rolf Svensson 220 p
Börje Millberg 204 p

2017-05-17
Calin Toma 259p
Lars Werner 256p
Leif Johansson 245p
Gert Hedström 235p
Rolf Svensson 234p
Stellan Andsersson 223p
Roland Tunér 218p
Ture Johansson 210p
Karl-Arne Rudmalm 173p

2017-05-14
Lars Werner 246p
Anders Gustafsson 246p
Roland Tunér 228p
Rolf Svensson 224p
Börje Millberg 224p
Stellan Andersson 191p

2017-05-10
Lars Werner 239p
Leif Johansson 238p
Calin Toma 232p
Gert Hedström 224p
Roland Tunér 224p
Stellan Andersson 221p
Rolf Svenssson 221p
Ture Johansson 214p
Anders Gustafsson 192p
Miguel Gil 170p

2017-05-03
Calin Toma 258p
Roland Tunér 242p
Rolf Svensson 241p
Stellan Andersson 235p
Ture Johansson 233p

2017-04-26
Calin Toma 259 p
Miguel Gil 250 p
Gert Hedström 241 p
Börje Millberg 238 p
Lars Werner 237 p
Rolf Svensson 228 p
Leif Johansson 222 p
Stellan Andersson 221 p
Roland Tunér 217 p
Karl-Arne Rudmalm 180 p

2017-04-23
Lars Werner 252 p
Börje Millberg 240 p
Rolf Svensson 238 p
Calin Toma 210 p
Stellan Andersson 217 p

2017-04-19
Calin Toma 269 p
Lars Werner 253 p
Anders Gustafsson 247 p
Leif Johansson 241 p
Gert Hedström 240 p
Roland Tunér 223 p
Ture Johansson 215 p
Rolf Svensson 214 p
Börje Millberg 201 p
Karl - Arne Rudmalm 200 p
Stellan Andersson 194 p

2017-04-12
Calin Toma 260 p
Anders Gustafsson 260 p
Lars Werner 251 p
Ture Johansson 243 p
Rolf Svensson 221 p
Gert Hedström 217 p
Börje Millberg 215 p
Roland Tunér 211 p
Karl - Arne Rudmalm 206 p
Miguel Gil 184 p
Stellan Andersson 163 p

2017-04-09
Lars Werner 248 p
Stellan Andersson 229 p
Rolf Svensson 222 p
(Magnus Thöresson 274 p)
(Tommy Nässén 271 p)
(Margareta Melin 262 p)

2017-04-05
Lars Werner 265 p
Anders Gustafsson 265 p
Calin Toma 247 p
Ture Johansson 242 p
Leif Johansson 238 p
Gert Hedström 237 p
Rolf Svensson 231 p
Börje Millberg 227 p
Stellan Andersson 222 p
Karl - Arne Rudmalm 212 p
(Pontus Nilsson 259 p)

2017-04-02
Calin Toma 261p
Gert Hedström 238p
Anders Gustafsson 237p
Lars Werner 232p
Börje Millberg 219p

2017-03-29
Magnus Thöresson 274p
Anders Gustafsson 241p
Börje Millberg 232p
Ture Johansson 226p
Miguel Gil 224p
Roland Tunér 223p
Rolf Svensson 215p
Lars Werner 211p
Gert Hedström 198p
Stellan Andersson 134p
(Margareta Melin 260p)
(Jon Christian 256p)
(Pontus Nilsson 254p)

2017-03-26
Lars Werner 243 p
Stellan Andersson 242 p
Anders Gustafsson 241 p
Rolf Svensson 231 p
Börje Millberg 188 p
(Tommy Nässén 277 p)
(Margareta Melin 244 p)


2017-03-22
Calin Toma 260 p
Gert Hedström 253 p
Börje Millberg 236 p
Rolf Svensson 235 p
Anders Gustafsson 227 p
Roland Tunér 223 p
Ture Johansson 219 p
Leif Johansson 219 p
Karl-Arne Rudmalm 199
(Margareta Melin 264 p)
(Pontus Nilsson 256 p)
(Tony Svensson 242 p)
(Miguel Gil 197 p)

2017-03-19
Anders Gustafsson 267 p
Calin Toma 267 p
Gert Hedström 246 p
Rolf Svensson 229 p
Stellan Andersson 200 p
(Tommy Nässén 281 p)
(Pontus Nilsson 236 p)
(Tony Svensson xxx p)

2017-03-15
Miguel Gil 259 p
Anders Gustafsson 240 p
Roland Tunér 235 p
Ture Johansson 234 p
Calin Toma 231 p
Leif Johansson 226 p
Lars Werner 225 p
Gert Hedström 219 p
Rolf Svensson 219 p
Börje Millberg 213 p
Karl - Arne Rudmalm 199 p
(Pontus Nilsson 251 p)
(Jon Christian 236 p)
(Tony Svensson 207 p)

2017-03-12
Gert Hedström 242 p
Lars Werner 239 p
Rolf Svensson 225 p
Börje Millberg 225 p
(Tommy Näsén 263 p)

2017-03-08
Calin Toma 250 p
Rolf Svensson 239 p
Gert Hedström 236 p
Christer Lidén 231 p
Roland Tunér 218 p
Börje Millberg 177 p

2017-03-05
Börje Millberg 227 p
Rolf Svensson 227 p
Anders Gustafsson 219 p
Stellan Andersson 200 p

2017-03-01
Calin Toma 251 p
Miguel Gil 243 p
Anders Gustafsson 238 p
Ture Johansson 233 p
Gert Hedström 233 p
Börje Millberg 230 p
Lars Werner 223 p
Rolf Svensson 215 p
Roland Tunér 208 p

2017-02-26
Calin Toma 252 p
Rolf Svensson 246 p
Lars Werner 232 p
Gert Hedström 241 p
Börje Millberg 218 p
Stellan Andersson 211 p

2017-02-22
Calin Toma 264 p
Lars Werner 257 p
Anders Gustafsson 255 p
Rolf Svensson 242 p
Börje Millberg 237 p
Stellan Andersson 217 p
Karl-Arne Rudmalm 177 p
(Per Gustafsson 251 p)
(Pontus Nilsson 234 p)


2017-02-19
Rolf Svensson 245 p
Lars Werner 237 p
Börje Millberg 228 p
Stellan Andersson 191 p

2017-02-15
Lars Werner 248 p
Börje Millberg 242 p
Ture Johansson 236 p
Calin Toma 233 p
Miguel Gil 225 p
Gert Hedström 212 p
Roland Tunér 206 p
Anders Gustafsson 193 p
(Tomas Andersson 251 p)
(Pontus Nilsson 232 p )

2017-02-12
Lars Werner 233 p
Börje Millberg 183 p
Stellan Andersson 147 p
(Tommy Nässén 221 p )

2017-02-08
Miguel Gil 231 p
Lars Werner 230 p
Börje Millberg 217 p
Calin Toma 210 p
Gert Hedström 208 p
Stellan andersson 187 p
(Pontus Nilsson 264 p)
(Thomas Andersson 264 p)

2017-02-05
Lars Werner 245 p
Rolf Svensson 244 p
Stellan Andersson 171 p
Börje Millberg 99 p

2017-02-01
Calin Toma 255 p
Rolf Svensson 254 p
Gert Hedström 242 p
Miguel Gil 235 p
Leif Johansson 229 p
Börje Millberg 222 p
Roland Tunér 211 p
Karl-Arne Rudmalm 207 p
(Pontus Nilsson 265 p)

2017-01-29
1. Rolf Svensson 234 p
2. Börje Millberg 231 p
3. Lars Werner 181 p

2017-01-25
1. Gert Hedström 235 p
2. Karl - Arne Rudmalm 231 p
3. Ture Johansson 229 p
4. Calin Toma 222 p
5. Lars Werner 213 p
6. Börje Millberg 209 p
7. Rolf Svensson 207 p
8. Stellan Andersson 156 p
9. Miguel Gil 120 p
(Pontus Nilsson 236 p)

2017-01-18
1. Calin Toma 265 p   
2. Miguel Gil 240 p    
3. Rolf Svensson 239
4. Gert Hedström 238 p
5. Börje Millberg 237 p
6. Karl-Arne Rudmalm 235 p
7. Stellan Andersson 223 p 
8. Roland Tunér 202 p
9. Lars Werner 200 p
(Pontus Nilsson 264 p) 
(Tomas Andersson 264 p)  

2017-01-15
1. Stellan Andersson 257 p
2. Lars Werner 250 p
3. Rolf Svensson 246 p
4. Börje Millberg 233 p
5. Gert Hedström 228 p

2017-01-11
1 Lars Werner 224 poäng
2 Rolf Svensson 203 poäng
3 Börje Millberg 192 poäng
4 Stellan Andersson 191 poäng
(Pontus Nilsson 246 poäng)

2017-01-08
1 Börje Millberg 243 poäng
2 Lars Werner 242 poäng

2017-01-04
1. Lars Werner 241 poäng
2. Börje Millberg 231 poäng
3. Miguel Gil 220 poäng
4. Gert Hedström 206 poäng
(Pontus Nilsson 252 poäng)

2016-12-28
1. Stellan Andersson 240 poäng
2. Karl-Arne Rudmalm 217 poäng
3. Börje Millberg 192 poäng
( Pontus Nilsson 244 poäng
(Tomas Andersson 241 poäng)

2016-12-21
1. Börje Millberg 226 poäng
2. Stellan Andersson 222 poäng
3. Karl-Arne Rudmalm 213 poäng
4. Lars Werner 210 poäng
5. Rolf Svensson 186 poäng
(Tomas Andersson 256 poäng)
(Miguel Gil 247 poäng)
(Pontus Nilsson 238 poäng)

2016-12-18
1. Stellan Andersson 234 poäng
2. Lars Werner 220 poäng
3. Börje Millberg 182 poäng

2016-12-14
1. Ture Johansson 238 poäng
2. Gert Hedström 238 poäng
3. Rolf Svensson 235 poäng
4. Karl-Arne Rudmalm
5. Stellan Andersson 222 poäng
6. Roland Tunér 208 poäng
7. Börje Millberg 204 poäng
(Miguel Gill 255 poäng)
(Pontus Nilsson 266 poäng)
(Calin Toma 238 poäng)
(Tomas Andersson 255 poäng)

2016-12-11
1. Rolf Svensson 229 poäng
2. Stellan Andersson 215 poäng
3. Börje Millberg 203 poäng
(Mikael Rudmalm 206 poäng)

2016-12-07
1. Karl-Arne Rudmalm 242 poäng
2. Rolf Svensson 220 poäng
3. Miguel Gil 205 poäng
4. Roland Tunér 202 poäng
5. Gert Hedström 201 poäng
6. Rune Karlsson 200 poäng
7. Stellan Andersson 195 poäng
(Calin Toma 247 poäng)
(Pontus Nilsson 245 poäng)
(Tomas Andersson 238 poäng)

2016-11-30
1. Rolf Svensson 241 poäng
2. Gert Hedström 240 poäng
3. Karl-Arne Rudmalm 218 poäng
4. Roland Tunér 197 poäng
5. Stellan Andersson 192 poäng
6. Börje Millberg 138 poäng
(Miguel Gil 50m 271 poäng)
(Calin Toma 266 poäng)
(Pontus Nilsson 246 poäng)
(Tony Svensson 241 poäng)
(Mikael Rudmalm 179 poäng)

2016-11-27
1. Rolf Svensson 245 poäng
2. Stellan Andersson 219 poäng

2016-11-23
1. Rolf Svensson 237 poäng
2. Gert Hedström 236 poäng
3. Karl-Arne Rudmalm 230 poäng
4. Stellan Andersson 223 poäng
5. Roland Tunér 215 poäng
6. Börje Millberg 199 poäng
(Miguel Gil Fältskjutning)

2016-11-16
1. Leif Johansson 243 poäng
2. Gert Hedström 240 poäng
3. Rolf Svensson 237 poäng
4. Stellan Andersson 228 poäng
5. Karl-Arne Rudmalm 223 poäng
6. Roland Tunér 188 poäng
(Miguel Gil Fältskjutning)
(Pontus Nilsson 251 poäng)
(Calin Toma 249 poäng)
(Tony Svensson 222 poäng)

2016-11-13
1. Rolf Svensson 234 poäng
2. Stellan Andersson 226 poäng

2016-11-09
1. Leif Johansson 254 poäng
2. Gert Hedström 216 poäng
3. Karl-Arne Rudmalm 211 poäng
4. Rolf Svensson 205 poäng
5. Roland Tunér 203 poäng
6. Ture Johansson 203 poäng
7. Miguel Gil 149 poäng
8. Stellan Andersson 142 poäng
(Tomas Andersson 270 poäng)
(Pontus Nilsson 246 poäng)
(Calin Toma 224 poäng)

2016-11-06
1. Rolf Svensson 212 poäng
2. Stellan Andersson 203 poäng

2016-11-02
1. Stellan Andersson 235 poäng
2. Leif Johansson 229 poäng
3. Gert Hedström 226 poäng
4. Ture Johansson 226 poäng
5. Rolf Svensson 219 poäng
6. Roland Tunér 217 poäng
7. Karl-Arne Rudmalm 208 poäng
8. Miguelö Gil 206 poäng
9. Anders Gustafsson 204 poäng
(Calin Tom 252 poäng)
(Pontus Nilsson 225 poäng)

2016-10-30
1. Gert Hedström 237 poäng
2. Leif Johansson 236 poäng
3. Stellan Andersson 223 poäng
4. Rolf Svensson 215 poäng

2016-10-26
1. Roland Turnér 225 poäng
2. Gert Hedström 224 poäng
3. Leif Johansson 215 poäng
4. Rolf Svensson 208 poäng
5. Stellan Andersson 202 poäng
6. Ture Johansson 185 poäng
7. Karl-Arne Rudmalm 183 poäng
8. Miguel Gil 166 poäng
(Calin Toma 252 poäng)
(Pontus Nilsson 231 poäng)

2016-10-16
1. Leif Johansson 243 poäng
2. Börje Uveborg 242 poäng
3. Rolf Svensson 237 poäng
4. Stellan Andersson 231 poäng
5. Gert Hedström 192 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 170 poäng

2016-10-12
1. Gert Hedström 244 poäng
2. Ture Johansson 243 poäng
3. Leif Johansson 227 poäng
4. Stellan Andersson 227 poäng
5. Rolf Svensson 220 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 195 poäng
7. Börje Uveborg 190 poäng
8. Miguel Gil 168 poäng
(Pontus Nilsson 252 poäng)
(Tomas Andersson 248 poäng)

2016-10-09
1. Börje Uveborg 230 poäng
2. Stellan Andersson 227 poäng
(Per Gustafsson 245 poäng)

2016-10-05
1. Ture Johansson 246 poäng
2. Karl-Arne Rudmalm 240 poäng
3. Leif Johansson 239 poäng
4. Rolf Svensson 237 poäng
5. Gert Hedström 235 poäng
6. Stellan Andersson 234 poäng
(Pontus Nilsson 264 poäng)
(Tomas Andersson 245 poäng)
(Per Gustafsson 230 poäng)

2016-10-02
1. Stellan Andersson 243 poäng
2. Gert Hedström 232 poäng
3. Rolf Svensson 180 poäng
4. Börje Uveborg 107 poäng

2016-09-28
1. Leif Johansson 243 poäng
2. Rolf Svensson 237 poäng
3. Stellan Andersson 234 poäng
4. Gert Hedström 224 poäng
5 Miguel Gil 223 poäng
6. Börje Uveborg 219 poäng
7. Rune Karlsson 217 poäng
8. Karl-Arne Rudmalm 205 poäng
(Pontus Nilsson)
(Anders Gustafsson)
Tomas Andersson 235 poäng)

2016-09-25
1. Gert Hedström 242 poäng
2. Rolf Svensson 238 poäng
3. Börje Uveborg 234 poäng
4. Stellan Andersson 229 poäng

2016-09-21
1. Ture Johansson 244 poäng
2. Rolf Svensson 238 poäng
3. Leif Johansson 236 poäng
4. Gert Hedström 235 poäng
5. Stellan Andersson 235 poäng
6. Karl Arne Rudmalm 231 poäng
7. Rune Karlsson 217 poäng
8. Roland Tunér 204 poäng
9. Anders Gustafsson 189 poäng
(Miguel Gil 170 poäng)
(Calin Toma 260 poäng)

2016-09-18
1. Rolf Svensson 231 poäng
2. Gert Hedström 230 poäng
3. Börje Uveborg 223 poäng
4. Stellan Andersson 222 poäng

Veterancup omgång 16, 14/9
1. Leif Johansson 228 poäng
2. Ture Johansson 227 poäng
3. Rolf Svensson 226 poäng
4. Rune Karlsson 218 poäng
5. Roland Tunér 212 poäng
6. Gert Hedström 211 poäng
7. Stellan Andersson 210 poäng
8. Karl-Arne Rudmalm  207 poäng
9. Börje Uveborg 204 poäng

Veterancup omgång 15, 7/9
1. Börje Uveborg 236 poäng
2. Stellan Andersson 211 poäng
3. Rune Karlsson 206 poäng
4. Rolf Svensson 204 poäng
5. Gert Hedström 197 poäng
6. Roland Tunér 193 poäng
7. Ture Johansson 192 poäng
8. Leif Johansson 189 poäng

2016-08-31
1. Ture Johansson 256 poäng
2. Leif Johansson 254 poäng
3. Gert Hedström 240 poäng
4. Stellan Andersson 237 poäng
5. Runde Karlsson 231 poäng
6. Rolf Svensson 227 poäng
7. Börje Uveborg 217 poäng
8. Karl-Arne Rudmalm 216 poäng
9. Roland Tunér 200 poäng
(Miguel Gil 233 poäng Magnum)

2016-08-27
1. Rolf Svensson 236 poäng
2. Stellan Andersson 206 poäng

2016-08-24
1.   Miguel Gil 230 poäng
2.   Ture Johansson 222
3.   Karl-Arne Rudmalm 213
4.   Roland Tunér 212
5.   Börje Uveborg 209
6.   Leif Johansson 209
7.   Rolf Svensson 207
8.   Rune Karlsson 200
9.   Gert Hedström 191
10. Stellan Andersson 191

2016-08-17
1.   Miguel Gil 241 poäng
2.   Leif Johansson 241 poäng
3.   Anders Gustafsson 233 poäng
4.   Ture Johansson 230 poäng
5.   Rune Karlsson 229 poäng
6.   Rolf Svensson 229 poäng
7.   Roland Tunér 224 poäng
8.   Börje Uveborg 221 poäng
9.   Karl-Arne Rudmalm 184 poäng
10. Stellan Andersson 183 poäng
11. Gert Hedström  179 poäng
(Calin Toma 241 poäng )
(Fredrik Rudmalm 240 poäng)

2016-08-10
1. Stellan Andersson 233 poäng
2. Karl-Arne Rudmalm 232 poäng
3. Rolf Svensson 230 poäng
4. Miguel Gil 228 poäng
5. Rune Karlsson 209 poäng
6. Gert Hedström 209 poäng
7. Leif Johansson 203 poäng
8. Roland Tunér 194 poäng
(Fredrik Rudmalm 230 poäng)
(Calin Toma 228 poäng)
(Mikael Rudmalm 221 poäng)

2016-08-03
1.  Miguel Gil 238 poäng
2.  Leif Johansson 213 poäng
3.  Roland Tunér 201 poäng
4.  Rolf Svensson 200 poäng
5.  Anders Gustafsson 198 poäng
6.  Ture Johansson 194 poäng
7.  Karl-Arne Rudmalm 191 poäng
8.  Gert Hedström 175 poäng
(Fredrik Rudmalm 218 poäng)
(Per Gustafsson 218 poäng)
(Mikael Rudmalm 217 poäng)

2016-07-31
1. Börje Uveborg 225 poäng
2. Rolf Svensson 234 poäng

2016-07-27
1. Stellan Andersson 241 poäng
2. Ture Johansson 240 poäng
3. Rolf Svensson 232 poäng
4. Karl-Arne Rudmalm 206 poäng
(Fredrik Rudmalm 193 poäng)
(Mikael Rudmalm 171 poäng)

2016-07-26
1. Börje Uveborg 237 poäng
2. Rolf Svensson 200 poäng

2016-07-24
1. Rolf Svensson 242 poäng
2. Stellan Andersson 234 poäng
3. Karl-Arne Rudmalm 203 poäng
4. Börje Uveborg 195 poäng
(Fredrik Rudmalm 203 poäng)

2016-07-20
1. Rolf Svensson 240 poäng
2. Stellan Andersson 238 poäng
3. Börje Uveborg 211 poäng

2016-07-17
1. Miguel Gil 270 poäng
2. Börje Uveborg 261 poäng
3. Stellan Andersson 212 poäng

2016-07-16
1. Börje Uveborg 238 poäng

2016-07-13
1. Rolf Svensson 249 poäng
2. Stellan Andersson 244 poäng
3. Ture Johansson 232 poäng
4. Karl-Arne Rudmalm 209 poäng

2016-07-12
1. Börje Uveborg 215 poäng

2016-07-10
1. Rolf Svensson 243 poäng
2.Börje Uveborg 239 poäng
3. Stellan Andersson 236 poäng
(Calin Toma 253 poäng)

2016-07-03
1. Börje Uveborg 244 poäng
2. Rolf Svensson 242 poäng
3. Stellan Andersson 241 poäng
(Calin Toma 255 poäng)

2016-06-29
1.  Miguel Gil 249 poäng
2.  Rolf Svensson 211
3.  Leif Johansson 210
4.  Stellan Andersson 208
5.  Karl-Arne Rudmalm 198
6.  Gert Hedström 192
7.  Rune Karlsson 184
8.  Roland Tunér 183
(Calin Toma 236 poäng)

2016-06-26
1. Börje Uveborg 240 poäng
2. Stellan Andersson 238 poäng
3. Rolf Svensson 237 poäng

2016-06-22
1.   Miguel Gil 245 poäng
2.   Rolf Svensson 233
3.   Ture Johansson 232
4.   Roland Tunér 230
5.   Rune Karlsson 223
6.   Leif Johansson 219
7.   Stellan Andersson 199
8.   Karl-Arne Rudmalm 195
9.   Börje Uveborg 192
10. Gert Hedström 186
(Calin Toma 226 poäng)
(Karl Schwed 223 poäng)


2016-06-19
1. Börje Uveborg 240 poäng
2. Rolf Svensson 236 poäng
3. Stellan Andersson 217 poäng
( Calin Toma 246 poäng)

2016-06-15
1.   Miguel Gil 237 poäng
2.   Leif Johansson 235
3.   Börje Uveborg 231
4.   Rolf Svensson 224
5.   Rune Karlsson 224
6.   Roland Tunér 216
7.   Ture Johansson  209
8.   Gert Hedström 199
9.   Karl-Arne Rudmalm 181
10. Stellan Andersson 179
(Calin Toma 214 poäng)

2016-06-08
1. Gert Hedström 241 poäng
2. Rolf Svensson 236 poäng
3. Börje Uveborg 228 poäng
4. Stellan Andersson 203 poäng
(Calin Toma 250 poäng)

2016-06-05
1. Börje Uveborg 246 poäng
2. Rolf Svensson 229 poäng
3. Stellan Andersson 182 poäng

2016-06-01
1. Miguel Gil 238 poäng
2. Rolf Svensson 220 poäng
3. Leif Johansson 199 poäng
4. Gert Hedström 198 poäng
5. Stellan Andersson 191 poäng
6. Roland Tunér 191 poäng
7. Rune Karlsson 190 poäng
8. Ture Johansson 160 poäng
9. Karl-Arne Rudmalm 157 poäng
(Calin Toma 216 poäng)

2016-05-29
1. Rolf Svensson 234 poäng
2. Börje Uveborg 230 poäng
3. Stellan Andersson 228 poäng

2016-05-25
1. Miguel Gil 238 poäng
2. Rolf Svensson 233 poäng
3. Gert Hedström 230 poäng
4. Leif Johansson 224 poäng
5. Rune Karlsson 222 poäng
6. Ture Johansson 217 poäng
7. Börje Uveborg 198 poäng
8. Stellan Andersson 184 poäng
9. Karl-Arne Rudmalm 177 poäng
(Calin Toma 213 poäng)

2016-05-22
1. Rolf Svensson 230 poäng
2. Börje Uveborg 228 poäng
3. Stellan Andersson 218 poäng

2016-05-18
1. Rune Karlsson 230 poäng
2. Miguel Gil 229 poäng
3. Stellan Andersson 227 poäng
4. Börje Uveborg 212 poäng
5. Leif Johansson 211 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 207 poäng
7. Ture Johansson 203 poäng
8. Rolf Svensson 203 poäng
9. Gert Hedström 182 poäng
(Calin Toma 256 poäng)

2016-05-15
1. Rolf Svensson 232 poång
2. Stellan Andersson 179 poäng

2016-05-11
1. Rolf Svensson 224 poäng
2. Stellan Andersson 216 poäng
3. Miguel Gil 212 poäng
4. Ture Johansson 201 poäng
5. Gert Hedström 170 poäng
6. Börje Uveborg 169 poäng
(Calin Toma 267 poäng)

2016-05-08
1.Stellan Andersson 276 poäng
2. Rolf Svensson 245 poäng

2016-05-04
1. Rolf Svensson 252 poäng
2. Rune Karlsson 242 poäng
3. Leif Johansson 238 poäng
4. Gert Hedström 234 poäng
5. Ture Johansson 227 poäng
6. Stellan Andersson 221 poäng
7. Karl-Arne Rudmalm 221 piäng
(Calin Toma 250 poäng)

2016-04-20
1. Rolf Svensson 282 poäng
2. Leif Johansson 277 poäng
3. Gert Hedström 271 poäng
4. Rune Karlsson 270 poäng
5. Stellan Andersson 237 poäng
6. Miguel Gil 208 poäng

2016-04-06
1. Rolf Svensson 276 poäng
2. Stellan Andersson 262 poäng

2016-04-03
1. Rolf Svensson 294 poäng
2. Gert Hedström 280 poäng
3. Stellan Andersson 276 poäng
4. Börje Uveborg 269 poäng

2016-03-30
1. Calin Toma 278 poäng
2. Stellan Andersson 268 poäng
3. Rune Karlsson 268 poäng
4. Börje Uveborg 263 poäng
5. Rolf Svensson 255 poäng
6. Gert Hedström 246 poäng
7. Miguel Gil 241 poäng

2016-03-23
1.Ture Johansson 285 poäng
2. Rolf Svensson 282 poäng
3. Stellan Andersson 272 poäng
4 Karl-Arne Rudmalm 170 poäng

2016-03-16
1. Ture Johansson 336 poäng
2. Rune Karlsson 284 poäng
2. Rolf Svensson 284 poäng
4. Gert Hedström 264 poäng
5. Leif Johansson 261 poäng
6. Börje Uveborg 256 poäng
7. Stellan Andersson 246 poäng

2016-03-09
1. Svensson 250 poäng
2.S Andersson 223 poäng

2016-02-24
1. Miguel Gil 303 poäng
2. Rolf Svensson 266 poäng
3. Leif Johansson 255 poäng
4. Karl-Arne Rudmalm 188 poäng

2016-02-17
1. Calin Toma 295 poäng
2. Rolf Svensson 288 poäng
3. Börje Uveborg 277 poäng
4. Ture Johansson 271 poäng
5. Stellan Andersson 253 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 252 poäng

2016-02-10
1. Calin Toma 296 poäng
2. Rolf Svensson 230 poäng
3. Stellan Andersson 199 poäng

2016-02-03
1.Calin Toma 278 poäng
2. Rolf Svensson 272 poäng
3. Ture Johansson 268 poäng
4. Börje Uveborg 260 poäng
5. Per Gustafsson 248 poäng
6. Stellan Andersson 243 poäng
7. Karl-Arne Rudmalm 238 poäng
8. Rune Karlsson 239 poäng

2015-12-30
1. Ture Johansson 288 poäng
2. Rolf Svensson 271 poäng
3. Börje Uveborg 259 poäng
4. Stellan Andersson 245 poäng
5. Fredrik Rudmalm 225 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 219 poäng
7. Jörgen Svensson 186 poäng

2015-12-23
1. Rune Karlsson 287 poäng
2. Ture Johansson 279 poäng
3. Miguel Gil 266 poäng
4. Stellan Andersson 262 poäng
5. Börje Uveborg 256 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 236 poäng
7. Per Gustafsson 179 poäng
8. Gillis Werner 58 poäng

2015-12-16
1. Calin Toma 282 poäng
2. Ture Johansson 279 poäng
3. Stellan Andersson 259 poäng
4. Miguel Gil 237 poäng
5. Börje Uveborg 235 poäng
6. Karl-Arne Rudmalm 201 poäng

2015-12-09
1. Miguel Gil 263 poäng
2. Calin Toma 262 poäng
3. Rune Karlsson 243 poäng
4. Börje Uveborg 221 poäng

2015-12-01
1. Calin Toma 242 poäng
2. Rune Karlsson 236 poäng
3. Stellan Andersson 223 poäng
4. Miguel Gil 186 poäng
5. Henry Andersson 168 poäng

2015-11-29
1. Börje Uveborg 289 poäng
2. Stellan Anderssson 245 poäng

2015-11-17
1. Miguel Gil 267 poäng
2. Börje Uveborg 261 poäng
3. Stellan Andersson 246 poäng

2015-11-15
1. Börje Uveborg 253 poäng
2. Stellan Andersson 249 poäng

2015-11-10
1. Rune Karlsson 268 poäng
2. Miguel Gil 258 poäng
3. Stellan Andersson 255 poäng
4. Börje Uveborg 248 poäng
5. Ture Johansson 247 poäng
6. Josef Wojcik 240 poäng
7. Henry Andersson 223 poäng
8. Karl-Arne Rudmalm 144 poäng

2015-11-03
1. Ture Johansson 265 poäng
2. Hugo Andersson 254 poäng
3. Börje Uveborg 246 poäng
4. Runde Karlsson 234 poäng
5.Karl-Arne Rudmalm 213 poäng
6. Miguel Gil 193 poäng
7. Stellan Andersson 188 poäng
8. Olof Thelander 149 poäng

2015-10-27
1. Börje Uveborg 281 poäng
2. Calin Toma 278 poäng
3. Rune Karlsson 269 poäng
4. Stellan Andersson 251 poäng
5. Karl-Arne Rudmalm 243 poäng
6. Miguel Gil 154 poäng

2015-10-25
1. Rolf Svensson 282 poäng
2. Börje Uveborg 274 poäng

2015-10-20
1. Miguel Gil 309 poäng
2.Börje Uveborg 295 poäng
3.Ture Johansson 294 poäng
4. Rune Karlsson 293 poäng
5. Calin Toma 282 poäng
6. Stellan Andersson 282 poäng
7. Karl-Arne Rudmalm 258 poäng
8. Henry Andersson 251 poäng

2015-10-16
1. Rolf Svensson 299 poäng
2. Börje Uveborg 296 poäng
3. Stellan Andersson 281 poäng

2015-10-13
1. Stellan Andersson 301 poäng
2. Börje Uveborg 294 poäng
3. Rune Karlsson 278 poäng
4. Karl-Arne Rudmalm 278 poäng
5. Miguel Gil 224 poäng
6. Calin Toma 144 poäng

2015-10-11
1 Börje Uveborg 290 poäng
2. Stellan Andersson 266 poäng

2015-10-06
1 Miguel Gil 317 poäng
2. Hugo Andersson 279 poäng
3. Rune Karlsson 265 poäng
4. Ture Johansson 247 poäng
5. Börje Uveborg 243 poäng
6. Stellan Andersson 233 poäng
7. Per Gustafsson 230 poäng
8. Henry Andersson 201 poäng
9. Calin Toma 147 poäng

2015-10-04
1. Rolf Svensson 298 poäng
2. Börje Uveborg 298 poäng
3 Stellan Andersson 283 poäng

2015-09-29
1. Ture Jansson 300 poäng
2.Calin Toma 300 poäng
3 Stellan Andersson 288 poäng
4. Runde Karlsson 278 poäng
5. Börje Uveborg 271 poäng
6. Henry Andersson 258 poäng
7. Per Gustafsson 238 poäng
8. Miguel Gil 208 poäng

2015-09-27
1. Börje Uveborg 284 poäng
2.Stellan Andersson 255 poäng

2015-09-22
1. Calin Toma 296 poäng
2. Börje Uveborg 293 poäng
3. Thure Johansson 279 poäng
4. Stellan Andersson 272 poäng
5. Per Gustafsson 248 poäng

2015-09-20
1. Börje Uveborg 251 poäng
2. Stellan Andersson 210 poäng

2015-09-15
1.Börje Uveborg 279 Poäng
2. Stellan Andersson 256 poäng

2015-09-11
1.Stellan Andersson 237 poäng
2. Börje Uveborg 233 poäng

2015-09-08
1. Miguel Gil 272 poäng
2. Thure Johansson 262 poäng
3. Börje Uveborg 239 poäng
4. Henry Andersson 217 poäng
5. Rune Karlsson 210 poäng
6. Calin Toma 206 poäng
7. Stellan Andersson 204 poäng
8. Per Gustafsson 183 poäng

2015-09-02
1. Stellan Andersson 263 Poäng
2. Börje Uveborg 260 Poäng

2015-08-31
1. Börje Uveborg 252 Poäng
2. Stellan Andersson 248 Poäng

2015-08-26
1. Miguel Gil 292 poäng
2. Leif Johansson 274 poäng
3. Tore Johansson 254 poäng
4. Rune Karlsson 253 poäng
5. Börje Uveborg 243 poäng
6. Stellan Andersson 217 poäng
7. Henry Andersson 207 poäng

2015-08-19
1. Miguel Gil 302 poäng
2. Börje Uveborg 252 poäng
3. Stellan Andersson 251 poäng
4. Leif Johansson 248 poäng
5 Rune Karlsson 248 poäng

2015-08-16
1. Börje Uveborg 240 poäng
2. Börje Ström 232 poäng
3. Stellan Andersson 219 poäng

2015-08-12
1. Miguel Gil 296 Poäng
2. Runde Karlsson 243 Poäng
3. Henry Andersson 238 Poäng
4. Leif Johansson 224 Poäng
5. Stellan Andersson 218 Poäng

2015-08-09
1. Börje Uveborg 255 poäng
2. Stellan Andersson 254 Poäng

2015-08-05
1. Miguel Gil 303 Poäng
2. Bengt Jansson 284 Poäng
3. Ture Johansson 274 Poäng
4. Börje Uvesson 273 Poäng
5. Stellan Andersson 270 Poäng
6. Rune Karlsson 263 Poäng
7. Leif Johansson 255 Poäng
8. Henry Andersson 244 Poäng

2015-08-01
1. Börje Uveborg 285 Poäng
2. Stellan Andersson 271 Poäng
3. Rolf Svensson 268 Poäng

2015-07-31
1. Börje Uveborg 294 Poäng
2. Stellan Andersson 282 Poäng

2015-07-29
1. Stellan Andersson 285 Poäng
2. Tore Johansson  267 Poäng
3. Börje Uveborg 258 Poäng
4. Rune Karlsson 253 Poäng
5.Leif Johansson 238 Poäng

2015-07-24
1. Börje Uveborg 290 Poäng
2. Rolf Svensson 285 Poäng
3. Stellan Andersson 278 Poäng

2015-07-22
1. Stellan Andersson 289 Poäng
2. Rune Karlsson 274 Poäng
3. Ture Johansson 261 Poäng
4. Henry Andersson 260 Poäng
5. Rolf Svensson 259 Poäng
6. Börje Uveborg 240 Poäng

2015-07-21
1. Rolf Svensson 299 Poäng
2. Börje Uveborg 277 poäng

2015-07-16
1. Rolf Svensson 246 Poäng
2. Börje Uveborg 242 Poäng
Veteranerna skjuter Onsdagar 13.00 och söndagar 12.00
Även icke veteraner är välkomna

Veteranerna

Denna sida är skapad speciellt för klubbens alla Veteraner, för att främja och motivera ett aktivt skytteliv som Veteran.
Här kan du läsa om resultat, tävlingar och information, som riktar sig främst till veteraner.

Hjälp till att göra den här sidan så bra som möjligt, genom att skicka in skjutresultat eller ge tips om tävlingar.
Ni kan även informera om träffar, event eller andra sammankomster.
Skicka era inlägg till: tommy.nassen@realbiss.se

//Spindeln

Problem med synen?

På den här länken till Barks Optiks hemsida, kan du läsa mycket bra saker om syn, och hur man kan kompensera för diverse problem med synen.
Läs och njut.
Kretsens Hemmabanetävling 2016

På uppdrag av Värmlands Pistolskyttekrets inbjuder i år Säffle Pistolskytteklubb till kretsens hemmabanetävling.

Kretsens Hemmabanetävling är en tävling som skjuts på skyttens vanliga hemmabana. Därefter samlas alla resultat in, och skickas till anordnande klubb, som sammanställer totala result inom hela Kretsen.
Detta är en mycket bra möjlighet att på ett enkelt sätt få tävla mot många andra skyttar, utan att behöva resa långa sträckor. Det gör även att klubbens nybörjare har möjlighet att vara med på en kretstävling, utan att ännu ha fått sitt pistolskyttekort. Du tävlar mot de som är i samma klass om dig.

Tävlingssereierna ska skjutas någon gång mellan den 6.e augusti och den 28.e augusti.
Kristinehamns Pistolklubb kommer att erbjuda möjlighet att skjuta hemmabanetävlingan samtidigt som vi har våra Bancuper. Utöver det kommer det att finnas skjutledare ett antal kvällar, för att vid behov erbjuda möjlighet att skjuta tävlingen. 

Är du intresserad av att anmäla dig till tävlingen, så medelar du Tommy Nässén på enklaste sätt. Vill du maila, så kan du maila Tommy Nässen.
OBS. Han behöver er anmälan senast den 24.e juli.
Kostnaden är 25kr per start (1 start = 1 vapengrupp.) Anmälningsavgiften betalas till Tommy, som därefter anmäler och redovisar samtliga startande från Klubben.

Läs den officiella inbjudan här.

Vi hoppas på många startande även i år. Oavsett om du är Veteran eller Nybörjare, så får du tävla mot skyttar i din egen klass, så tveka inte att anmäla dig.
 
Veterancup 11 flyttad.

Hejsan.
På grund av att vi lånat ut banorna till försvarsutbildarna under vecka 27, så är
Veterancup 11 flyttad till onsdagen den 3/8 kl 13.00.
Nyheter på resultatsidan.

Hej, på er alla glada veteraner.
Resultatlistan till höger har blivit mycket uppskattad, och många går in regelbundet för att titta på resultaten. Detta tycker jag är mycket roligt.
Men det innbär även att jag nu vill styra upp det hela lite, så att det är jämförbara siffror. Därför gör jag nu en liten ändring i resultatlistan till höger.

För att det ska vara tydligt vilka som är veteraner, och skjuter mot andra veteraner i samma skyttegren, så kommer jag från och med maj månad, enbart att skriva upp placeringarna på de som verkligen är Veteraner, och som de skjuter Nationell precisionsskjutning.
De inbjudna gästerna som inte är veteraner och eller skjuter några andra grenar, skrivs ändå in på hemsidan, men då "utom tävlan".

Berätta för mig vad ni tycker om det, och ge mig fler förlag på hur ni vill att er hemsida ska vara samt vad ni önskar ska skrivas här.

//Spindeln
Nu drar vi igång Veterancupen

Nu, alla veteraner. Nu kör vi igång så det ryker.
Onsdagen den 13.e april kl 13.00 drar vi igång veterancupen.
Veterancupen skjuts som banskjutning, 6 serier + provserie. Endast skytt som  fyller 60 eller mer under året deltar i cupen. Stödhand tillåten.
Cupen kommer att skjutas vid 15 tillfällen under säsongen. De 5 bästa resultatet räknas.
Skyttar yngre än 60 år, som deltar vid skjuttillfället, räknas alltså inte i Cupen, men deras guldserier räknas som vanligt.

Läs mer om klubben cuper här.
Fantastiskt år för veteranerna.

2015 har varit ett helt fantastiskt veteranår. Det är enormt kul att se att så många veteraner håller sitt skytte aktivt, vecka efter vecka.
För att få en uppfattning om hur starka vi iklubben är på veteransidan, så kommer här lite siffror. Observera att dessa suffror enbart bygger på statistik från klubbens organiserade veteran träningar/tävlingar. Egen individuel träning raknas inte in här.
Dessa organiserade träningarna började i juli, så det är egentligen bara ett halvårs statistik.

Totalt har 20 skyttar deltagit i någon eller några veteranträningar/tävlingar i klubben.
Det har varit totalt 178 "starter" under året på våra veteranträningar/tävlingar.
De två "flesta" skyttarna är Börje Uveborg och Stellan Andersson, som båda har deltagit vid mer än 30 tillfällen i år.
Bra jobbat!

Nu laddar vi upp för nästa år, och försöker få med fler veteraner till skjutbanan.
//Spindeln

Redaktören söker idéer om innehåll.
Nu har vi haft sidan för veteraner igång i några månader, och som ni ser så har jag gjort lite små utseendemässiga ändringar.
Nu behöver jag er hjälp.
Som jag skrev ovan så behöver jag få in förslag på intresanta länkar eller reportage, som du skulle vilja att vi plockade in på vår veteransida?
Vad vill du som Veteran se på den här sidan? Vad tycker du att jag ska skriva om?

Skicka dina förslag till Tommy Nässén.
Tilsammans kan vi göra den här sidan riktigt intressant.

//Spindeln
8 individuella och 6 lag-guld till de svenska skyttarna.  Det blev åter en stor framgång för de svenska veteranerna vid Nordiska Veteran Mästerskapen som genomförts i Brekstad i Norge. Ragnar Skanåker tog 3 guld individuellt i klassen V70. Läs mer här.


Problem med synen?

Jag hittade en mycket trevlig artikel, som beskriver lite vad som händer med ögonen, när åldern slår till och man får "Visdomssyn".
Hur är det med synen hos en pistolskytt när han/hon går in i ”veteranåldern” och kanske vill skjuta i Vy eller Vä? Man får inte ta åldern till intäkt för att det går sämre, säger skytteoptiker
Hans Bark som här förklarar vad som händer med ögonen.
Läs hela artikeln här.

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta LänkarVeteranerna