Styrelse
och
funktionärer

Träningstips

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 

Välkommen till

Kristinehamns Pistolklubb   

Klubbens styrelse 2016
Ordförande Patrik Renman 070-952 78 05
Vice ordförande Per-Erik Söderberg
Sekreterare Patrik Högdahl
Kassör Robin Myrén
Ledamöter
Tommy Nässén
Christer Eriksson
Kay Dufström
Suppleanter Göran Kilman
Fidan JasariStyrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att ringa eller skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar samtidigt.

Vill du skicka brev till klubben skickar du det till:

Kristinehamns Pistolklubb
C/o  Robin Myrén
Kristinas väg 14
68137 Kristinehamn

Klubbens bankgiro 440-1535

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta Länkar