Styrelse
och
funktionärer

Träningstips

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 

Välkommen till

Kristinehamns Pistolklubb   

Ingen klubb är så stark att den klarar sig utan medlemmar.

Medlemmar som ställer upp som instruktörer, funktionärer och på arbetsdagar för att göra nåt bra ännu bättre.

Medlemmar som när andan faller på tävlar internt eller utanför klubben för att visa upp vad de kan ... och testa sig mot duktiga motståndare.

Medlemmar som känner att de kan tillföra något, eller ändra det som behövs till det bättre, och som därför ställer upp i styrelsen när andra så önskar.
 

För att bli medlem i Kristinehamns Pistolklubb, ska du ansöka om medlemskap.
Denna ansökan behandlas sedan av styrelsen på ett ordinarie styrelsemöte.
Här finns medlemsansökan att skriva ut - i pdf-format.

Tillsammans med din ansökan ska du även bifoga ett utdrag ur Polisens belastningsregister.  OBS! Kuvertet från polisen, med utdraget ur belastningsregistret, MÅSTE lämnas oöppnat till klubben i samband med ansökan.

Utdrag ur polisens belastningsregister beställer du enkelt från Polisens hemsida. Du hittar beställningsblanketter och beställningsinformation på denna länk.

Lämna din ansökan till styrelsen eller skicka in den via brev. Eftersom den ska skrivas under personligen kan den inte skickas in med mail.

Du kan också besöka oss på utebanan de kvällar vi har nybörjarskytte.

 
Medlemskap i Kristinehamns pistolklubb kostar 2016:
Senior 850 kr.
Junior 200 kr.
Familjemedlemskap 1000 kr.
Passiva medlemmar 350 kr.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 440-1535, märk med namn och att det gäller årsavgift, efter att medlemsansökan behandlats.

I medlemskapet ingår medlemskap i Svenska Pistolskytteförbundet som ger ut tidningen Svenskt Pistolskytte.

 
Skriv ut filen.
Fyll i uppgifterna.
Beställ utdrag ur belastningsregistret
Skicka ansökan och utdraget till styrelsen via adress:

Kristinehamns Pistolklubb
C/o  Robin Myrén
Kristinas väg 14
68137 Kristinehamn

Eller

Lämna den till någon i styrelsen.

Att tänka på innan du söker passivt medlemskap:
Intyg om aktivt medlemskap skrivs inte ut vilket påverkar ansökan om vapenlicenser.
Du får inte tidningen Nationellt Pistolskytte från Pistolskytteförbundet.
Vill du under året börja skjuta igen ska full medlemsavgift betalas.
Du är röstberättigad på årsmötet.
 

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta Länkar