Styrelse
och
funktionärer

Träningstips

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 

Välkommen till

Kristinehamns Pistolklubb   

Det finns många fördomar om pistolskytte. Många tror att det är "häftigt" att skjuta pistol. Man är macho.
Inget kan vara mer fel! Den som vill lyckas i sporten måste ha helt andra egenskaper. Ödmjukhet och förmåga att kunna ta en motgång är viktigt. Snabbtänkthet, reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och finmotorisk känsla är andra bra egenskaper.

Hur kommer man igång?
För att kunna börja med pistolskytte söker man inträde och går med i en pistolskytteklubb.
Intagning av nya medlemmar sker ofta i samband med de utbildningstillfällen som anordnas av klubben.

Säkerheten vid hanterandet av vapen är av största vikt och utbildningen ger grundläggande kunskaper i säker vapenhantering. Du får givetvis också lära dig att skjuta och förstå hur skyttet bedrivs.

Ungdomar kan börja skjuta luftpistol i 10 årsåldern, givetvis får även föräldrarna skjuta. Luftpistol skjuts på 10 m på en inomhusbana och bedrivs huvudsakligen under tiden september till april. I luftpistolshallen finns vapen att låna och tavlor och kulor att köpa.

För att börja skjuta krutvapen bör man vara minst 14–15 år och gärna (men inget krav) ha provat luftpistolsskytte först då det är en mycket bra skytteutbildning. Krutladdad pistol skjuts på 25 m på bana utomhus. Under utbildningen får man låna vapen av klubben. Ammunition har vi att sälja vid träningstillfället. Krutskytte sker under vår, sommar och höst.

Vill du prova pistolskytte?
Hör av dig till styrelsen i Kristinehamns Pistolklubb så får du mer information.
Du kan också komma till vår skjutbana de tisdagar vi har nybörjarträning enl skjutprogrammet och till luftpistolshallen måndagar o onsdagar i september till april.

Tävlingsgrenar
Det finns många olika pistolskyttegrenar. De första grenarna du kommer i kontakt med är i regel luftpistolskjutning och precisionsskjutning.
Luftpistol skjuts mot en 10-ringad tavla på 10 m och precisionsskjutning skjuts mot en 10-ringad tavla på 25 m. Precisionsskyttet är grunden i allt pistolskytte.

Skyttarna är indelade i klasser allt efter ålder och skjutskicklighet. Hela familjen kan vara med och tävla mot jämbördiga.

Fältskjutning
Den största och populäraste grenen i Sverige är fältskjutning. Man tävlar på särskilt avlysta områden, ofta i skogsterräng. Målen består av olika fältskyttemål av papp. Det kan vara cirklar, trianglar, ovaler och även militära figurer. Tiderna är korta, i regel mellan 6 och 18 sekunder. Man går i patruller om 5 – 12 skyttar och skjuter på olika skjutstationer oftast åtta till antalet. Målen är uppsatta på olika avstånd och i olika skjutriktningar och visas på varierande sätt. De kan vara fasta, rörliga i sida, uppdykande – försvinnande och fallande. Fältskytte är en uppskattad tävlingsform som brukar samla ett stort antal skyttar.

Skidskytte/Springskytte
Skidskytte och springskytte är en kombination av skidlöpning/löpning och pistolskjutning. Poängen är summan av löptiden och den tilläggspoäng man får om man bommar målet. Det här är pistolskyttegrenarna för den som tycker om att röra på sig.

Magnumfältskjutning
Magnumfältskjutning är en relativt ny gren inom pistolskyttet. Man skjuter på fältskyttefigurer på långa avstånd och på längre tider (40 – 100 sek) än i vanlig fältskjutning. Man skjuter med grovkalibriga revolvrar och pistoler som laddas med magnumammunition. Det gäller här, som i vanlig fältskjutning, att träffa målen, men också att träffa mitt i de ringade mål som finns på många stationer. Poängen i de ringade målen är ofta avgörande för placeringen på tävlingarna.

Ammunition
Ammunitionen bekostar man själv. Priset för kaliber .22 ligger mellan 30 öre och 1 kr per patron, beroende på kvalitet. Det går åt mellan 35 och 70 patroner på en tävling. En patron grovkalibrig pistolammunition kostar från 2 kr och uppåt, beroende på ammunitionssort.
Luftpistolkulor kostar ca 55 kr för 500 st.

Vapen och vapenskåp
För att få köpa ett eget krutvapen måste man ha sökt och fått en vapenlicens. Denna utfärdas av polisen och man måste uppfylla ett antal specificerade krav för att få den. Polisen eller klubbens styrelse kan ge mer information.
De vanligaste tävlingsvapnen kostar mellan 9.000 och 15.000 kr. Det finns billigare vapen, men dessa saknar oftast bra skjutegenskaper. Begagnade vapen finns att köpa i begränsad omfattning, men andrahandsvärdet på bra vapen är ofta högt.
Ett säkerhetsskåp måste man ha. Kostnad 4.000 kr och uppåt.

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta LänkarVeteranerna