Styrelse
och
funktionärer

Träningstips

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 

Välkommen till

Pistolskytte

Pistol skjuts i många olika grenar, de flesta börjar att skjuta luftpistol. Detta görs inomhus på 10 meter. Säsongen för detta är först och främst på vinterhalvåret (september-april). Du kan skjuta ett flertal olika grenar inom krutskytte med pistol. De flesta av dessa grenar skjuts utomhus där avståndet till tavlan är 25 meter.

Luftpistol
kan du börja skjuta redan när du är i 8-9 års åldern. Du skjuter då sittandes vid ett bord och har stöd. När du kommer i 13 års åldern så börjar du skjuta stående med stödhand (då du håller pistolen med båda händerna). Vid 15 år börjar du tävla
stående med en hand.

En luftpistol väger ca: 1 kilo. Kalibern är 4,5 mm och kulorna är gjorda av bly. Pistolen drivs av drivgas eller komprimerad luft. Det är ingen rekyl i luftpistolerna och smällen som blir vid avfyringen är inte heller särskilt hög. Tavlans storlek vid luftpistolskytte är 15,5cm, tian i mitten är 1cm stor.

Det finns pistoler att låna i föreningen om man vill börja med luftpistol. Detta kan du låna under hela tiden du håller på med ditt skytte om du vill. Därför behöver det aldrig bli någon dyr sport.

 Luftpistol kan du börja tävla i redan i unga år och det finns alltid många tävlingar man kan åka på. Klasserna är indelade i åldersklasser för de yngre. Klasserna är Lp9, Lp11, Lp13, Lp15s, Lp15f, Lp17. Lp i klassnamnet står för luftpistol och siffrorna för den åldern på de tävlande i klassen. Efter dessa åldersklasser kommer juniorklassen innan det blir dags att tävla som  senior.

Kaliber .22
Detta är grenen inom pistol som har flest antal utövare. Här finns en mängd olika grenar och tävlingsformer, men alla utgår från samma sorts pistol. Kaliber .22 skjuts oftast utomhus och avståndet till tavlan är 25 meter. Drivmedlet är en krutladdning och då blir både rekyl och smällen större vid avfyrningen, jämfört med luftpistol.  

Kaliber .22 är för de flesta lättare att skjuta än luftpistol. Säsongen för dessa grenar av pistolskyttet är från april till september, alltså på sommarhalvåret.  

Som sagt, det finns många olika tävlingsformer inom kaliber .22 skyttet. Exempel på sådana är: sportpistol, standardpistol, fripistol och fältskytte. Dessa tävlingsformer genomförs på olika sätt. 

Tex. så har sporten ett moment som kallas duell där tavlan är framme i enbart 3 sekunder, då ska du hinna sikta och skjuta ett skott, sen försvinner tavlan i några sekunder för att sedan komma fram igen för ett nytt skott.  

Fripistolen är en tävlingsform enbart för herrar, du skjuter då likadant som i de andra grenarna men avståndet till tavlan här är 50 meter.  

Fältskyttet är en en gren som är mycket uppskattad av många. Denna gren skjuts utomhus i naturen. Du går en promenad på ett par kilometer och längs vägen finns ett antal stationer där du stannar för att skjuta. Tavlorna du skjuter på är olika färger och form. Avståndet till tavlorna är också varierande och det förekommer till och med att tavlorna rör sig under tiden du ska skjuta på dem.  

En krutpistol väger bara lite mer än en luftpistol och är därför inte mycket jobbigare att skjuta med. Krutpistoler finns att låna av den förening du besöker.  

Klasserna du tävlar i är här lite lättare att hålla reda på, jämfört med luftpistol. Det är antingen junior eller senior. Senior räknas från 20 års ålder och uppåt.

Till pistolskytte behövs inte någon speciell, utrustning förutom hörselskydd som man måste ha om man skjuter eller vistas på skjutbanan. För en del som skjuter kan ett par speciella skytteglasögon behövas, dock klarar man sig utan detta som nybörjare.

Grövre kalibrar
används i stort sett som kaliber .22.
Dessa vapen är grövre, ger större rekyl och smäller mer. Man tävlar på samma sätt som med finkalibrigt vapen i fältskytte och precision.
 

Pistolskyttekortet

Pistolskyttekortet är obligatoriskt för alla skyttar som tävlar utanför den egna föreningen.
Syftet med pistolskyttekortet är att pistolskyttarna ska få en standardiserad utbildning, framför allt i säkerhetsfrågor.

Denna utbildningsreform innebär att varje tävlande skytt kan vara trygg i förvissningen om att hans medtävlare är säkerhetsutbildade, och att de dessutom har kännedom om hur tävlingen går till. Utbildningen ger också kunskap om andra aspekter på pistolskyttesporten, såsom organisationens uppbyggnad, tävlingsformer, vapentyper och vapengrupper, licensfrågor och etik och moral.

Utbildningen sker i de nybörjarkurser som klubben anordnar men kan också ske om en medlem saknar kort och ska börja tävla. Prata med någon i styrelsen så ordnar det sig.

Skälet till att pistolskyttekortet är obligatoriskt för de skyttar som deltar i externa tävlingar, är att de tävlande där måste uppträda helt självständigt. Då är det särskilt viktigt att de har den säkerhetsutbildning som kortet är ett bevis för. Vid tävling inom föreningarna känner skjutledaren personligen tävlingsdeltagarna och kan särskilt bevaka och instruera oerfarna skyttar när så erfordras. Men givetvis är det mycket viktigt för säkerheten och den allmänna kunskapsnivån att även internt tävlande skyttar skaffar sig pistolskyttekort. Målsättningen på sikt är att alla aktiva medlemmar inom Svenska Pistolskytteförbundet, ska ha kortet. Varje föreningsstyrelse har också befogenhet att besluta att kortet skall vara obligatoriskt även för de medlemmar som enbart tävlar internt.

 

 

Tävlingslicens

För deltagande i tävling arrangerad av Svenska Sportskytteförbundet, dess distriktsorganisationer eller föreningar, är tävlingslicens obligatorisk.

För senior kostar kortet 250:-/år, junior 125:-, tom det år de fyller 20.
För ungdom fram till det år de fyller 15 år är det ej obligatoriskt med licens.

DU FÅR tidningen SPORTSKYTTEN med intressanta artiklar, resultat, nyheter, annonser och tävlingsinbjudningar mm som ges ut i sex nummer per år.

Tävlingslicensen legitimerar dig som skytt och ger dig skydd genom olycksfallsförsäkring vid träning och tävling.

Med tävlingslicens annonserar Du gratis i pryltorgets ”köp och sälj”.

DU FÅR SPORTKORTET som idag ger dig fina rabatter och speciella sportkortspriser. Pool2Tusen som administrerar sportkortet, arbetar fortlöpande med att koppla fler företag till det, se www.pool2tusen.se

Genom inbetalning av Svenska Sportskytteförbundets tävlingslicensavgift samtycker Du till att dina personuppgifter registreras i SSF dataregister samt att SSF inom ramen för sin verksamhet i tävlingsresultat, årsbästa-  och rankinglistor mm medtar Ditt namn på SSF hemsida www.sportskytte.se 

SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET
Box 5435, 114 84 Stockholm
Telefax 08-449 95 99
Telefon 08-449 95 90 BG 834-7718. office@sportskytte.se

 

Kristinehamns Pistolklubb   

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta Länkar